unbekannter Gast

Al Tharwaniyah#

Al Tharwaniyah
Al Tharwaniyah, January 2011, © Gerhard Huber