unbekannter Gast

Athena Temple Delphi#

Athena Temple Delphi
Athena Temple Delphi, June 2011, © Gerhard Huber