unbekannter Gast

Panagia Tou Potamiou#

Panagia Tou Potamiou
Panagia Tou Potamiou, July 2009, © Gerhard Huber