!!!Schielleiten, Steiermark 

siehe [Stubenberg|AEIOU/Stubenberg].

 


 
[{Metadata Suchbegriff='Stubenberg' Kontrolle='Nein'}]

[{FreezeArticle author='AEIOU' template='Lexikon_2004'}]
[{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW edit FreezeAdmin}]