Linnépark, Joseph Wessely Denkmal#

Linnépark, Linnéplatz, 1190 Wien, aufgenommen am 19. Oktober 2014

Joseph Wessely Denkmal
Linnépark, Joseph Wessely Denkmal, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0