Agios Nikolaos#

Agios Nikolaos (Crete, Greece): the old harbour
Agios Nikolaos (Crete, Greece): the old harbour.
Foto: Marc Ryckaert . Aus: Wikicommons unter CC