[{SlideShowNav}]

!!!Il Giardino di Daniel Spoerri - 'Fruchtbare Erde', Luigi Mainolfi 1999-2000

[{Image src='Seggiano_-_Il_Giardino_di_Daniel_Spoerri_-_Eisenplastik_Fruchtbare_Erde_voln_Luigi_Mainolfi_1999-2000_IMG_4040.jpg' caption='Il Giardino di Daniel Spoerri - 'Fruchtbare Erde', Luigi Mainolfi 1999-2000, August 2016, © [Ewald Judt|Geography/About/Consortium/Judt,_Ewald]' alt='Il Giardino di Daniel Spoerri - "Fruchtbare Erde", Luigi Mainolfi 1999-2000' width='900' height='675'}]

[{Metadata Suchbegriff='Il Giardino di Daniel Spoerri - Fruchtbare Erde, Luigi Mainolfi 1999-2000'}]
[{SET customtitle='Il Giardino di Daniel Spoerri - 'Fruchtbare Erde', Luigi Mainolfi 1999-2000'}]