unbekannter Gast

Wilanow Palace, Warsaw (1)#

Wilanow Palace, Warsaw (1)
Licensed under PD

The gateway leading to Wilanow Palace Wilanów-Palast, Stanisława Kostki Potockiego, Warschau, ... in Warsaw.