[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Čísla nelžou.
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Zahlen lügen nicht|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Zahlen lügen nicht] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Čísla nelžou.\\ /%
* Slovensky: [Čísla neklamú. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Čísla neklamú] 
* Slovinsky: [Številke ne lažejo. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Številke ne lažejo] 
* Maďarsky: [A számok nem hazudnak. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A számok nem hazudnak] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* čísla Lemma: číslo 

* nelžou Lemma: lhát 

%%

   

     
     
!!Význam(y)
    Přísloví konstatuje fakt, že konkrétní údaje, jakými jsou přesná čísla a sumy, mají vysokou výpovědní hodnotu, polemika s nimi je obtížná. [Doklad 1 |1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed

!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!!Komponenty
     
* hlas Lemma: hlas 

* voličů Lemma: volič 

* boží Lemma: boží 
%%
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec [Význam(y) |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Čas jsou peníze#Význam(y)] ): \\
%%quote
V tomto převleku je knihovna teprve pár týdnů, od jejího znovuotevření uplynula příliš krátká doba na nějaké velké bilancování, ale __čísla nelžou__, a tak už teď můžeme s radostí konstatovat: Od září k dnešnímu dni se přihlásilo 220 nových čtenářů a z toho bylo 140 dětí. Knihovnu tak navštívilo téměř čtyři a půl tisíce lidí, kteří si vypůjčili 35 tisíc knih a časopisů. %%tip-Zdroj Týnecké listy, č. 6/1997/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote
 
/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="čísla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="čísla"] []{0,2 [[lemma="lhát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="lhát"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]