\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte krátky príbeh (5 - 10 viet), v ktorom použijete príslovie "Čas je najlepší lekár."'}]\\

[{SpTexte wikipage='Čas (Zeit) - príslovia použiť C2'}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%

}}}