\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia nemusia vždy tvoriť gramaticky úplné vety. Môžu mať formu tzv. elipsy, v ktorej sú vynechané niektoré slová alebo časti vety.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je vetná elipsa? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%}}}