\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Výsledkom neustálych zmien bude, že približne v polovici filmu prestanete tušiť, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorým smerom sa príbeh bude ďalej uberať' hotspot=false | }]. 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Bezpochyby jedno z najväčších pozitív Frekvencie' hotspot=false | }]. Ak výrok [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Koniec dobrý, všetko dobré' hotspot=true | }]
platí aj opačne, tak pri tomto filme dvojnásobne. Absurdne [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='sladký záver pokazí čaro ťažko vybudovanej atmosféry' hotspot=false | }] a potvrdí, že akokoľvek kľukaté sú cesty (takmer všetkých) hollywoodskych snímok - [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='vedú neomylne k happyendom dokladu' hotspot=false | }].
\\
%%sub http://www.inzine.sk/article.asp?art=4400; Recenzie/%
\\
\\
2. Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu' hotspot=false | }]. „Krčmár!“ skríkol som. „[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Čo je to za chlapa' hotspot=false | }] — to sa vždy vracia tak neskoro?“ [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='O chvíľu mala udrieť polnoc' hotspot=false | }]. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ranná hodina, zlatá hodina' hotspot=true | }], toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží, to vie len on. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Asi sa mu nedarí predať hlavu' hotspot=false | }].“ 
\\
%%sub Melville Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek - adaptované/%
\\
\\
3. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Preboleli už tie osudné minúty' hotspot=false | }] z Rimavskej Soboty? "Život ide ďalej, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale sklamanie to bolo veľké' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Čas je naozaj najlepší lekár' hotspot=true | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Dal som sa dokopy aj po zdravotnej stránke' hotspot=false | }] a po trojmesačnej prestávke i po zahraničných stážach sa cítim opäť silný. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Je tu nová motivácia a výzva.' hotspot=false | }]
\\
%%sub SME. Denník Bratislava: Petit Press 26.9.1997/%
\\
\\
[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%


}}}