[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Čtyři oči vidí víc než dvě.
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Vier Augen sehen mehr als zwei|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Vier Augen sehen mehr als zwei] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Čtyři oči vidí víc než dvě.\\ /%
* Slovensky: [Štyri oči vidia viac ako dve. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Štyri oči vidia viac ako dve] 
* Slovinsky: Več oči več vidi.  
* Maďarsky: [Több szem többet lát. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Több szem többet lát] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* čtyři Lemma: čtyři 

* oči Lemma: oko 

* vidí Lemma: videt 

* víc Lemma: víc 

* dvě Lemma: dva 
%%

   

     
     
!!Význam(y)
    Přísloví konstatuje poznatek, že dva lidé dokáží vnímat a vyhodnotit situaci lépe než jeden člověk, čím více pohledů na jednu věc, tím věrohodnější obraz o ní může vzniknout. [Doklad 1 |1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Jedná se o klíčové utkání, jež rozhodne o tom, zda do baráže s vítezem první ligy spadne Litvínov nebo Kladno. Nechceme proto nic podcenit a nasazením dvou hlavních rozhodčích zvýrazňujeme tím význam i kontrolu střetnutí. Navíc platí, že __čtyři oči vidí víc než dvě__," vysvětlil Právu šéf extraligy Stanislav Šulc, podle nějž budou dva hlavní rozhodovat i všechny zápasy playoff a baráže. V dosavadním průběhu extraligy dva hlavní pískali pouze vybraná televizní utkání. %%tip-Zdroj Právo, 5. 3. 2002/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __čtyři oči__\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]