[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A szerelem vakká tesz. 
----
%%coolborder
!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
  
  
!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Liebe macht blind. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Liebe macht blind] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A szerelem vakká tesz."\\ /% 
* Szlovén: Ljubezen je slepa.  %%tip-Kommentár Szó szerint: "A szerelem vak."\\ /% 
* Szlovák: [Láska je slepá. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Láska je slepá] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A szerelem vak."\\ /% 
* Cseh: [Láska je slepá. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Láska je slepá.] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A szerelem vak."\\ /% 


%% %%collapsebox-closed 
!!Komponensek

     
* szerelem Lemma: szerelem 

* vakká Lemma: vak 

* tesz Lemma: tesz 

%%

     
!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy aki szerelmes, az rendszerint nem veszi észre, nem látja meg a szeretett személy hibáit. [Példa 1 |1 ] [Példa 2 |2 ] [Példa 3 |3 ] [Példa 4 |4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) A szerelem vak. [Példa 4|4 ] [Példa 5 |5 ] [Példa 6 |6 ] [Példa 7 |7 ]

%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 

    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* a 
%%
    
!!Példák   
[Példa 1 |#1] (Szakasz [Közmondás |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Sprichwort] ): \\
%%quote
 Kivirul, hisz van egy jó férje, szép és okos gyereke, és visszatért az életébe a szerelem. Nem árt vele senkinek, és mindenki boldog! Van, aki ott hagy férjet, gyereket, megszökik a szerelemmel, hisz neki is kijár a boldogság, csak egyszer élünk, és az is rövid, a férje ugyan kicsit szomorú, de majd ő is talál magának mást, a gyerek, pedig most végre kinagymamázhatja magát. ( Tudom, hogy durva volt, de van ilyen. Mellesleg ne felejtsük el, hogy a szerelem vakká tesz. ) Van, aki elmegy az első randira, majd könnyes szemmel elmondja a szeretett férfinek, hogy ezt mégsem teheti meg a társával, bármit is érez, nem lehet az övé, ne keresse többé.. És még ezerféleképp lehet megélni, és lehet egy új szerelemmel együtt élni. Egy biztos, semmi nem lesz a régi! Aki a szex miatt nem válik hűtlenné, valószínűleg, az új szerelemért sem, mert a szexre az alkalmat, és a partnert, nem kell különösebben keresgélni, a szerelemhez viszont igen. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Chrys; Dátum: 1999/02/08 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 |#2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Bedeutung(en)] ): \\
%%quote
 Gyerünk hát olyan utakra, ahol eddig átallottunk járni: például olvassuk el főhősünk " kritikai eszmélkedését ", melyet a Pax vobis körül " tőle bírunk ". Aki ezt nem nézheti, " ha muszáj, szökjön meg ". Belékezdünk, s mintha gyaluforgácsban járnánk, úgy olvassuk. A végén azonban így kell szólanunk: " Világos, hogy darabunk hatása megkapó, de darabunkban az indokolás, a valószerűvé elhitetés hiányos, és ha van tézise, ez az, hogy a szerelem mindennél erősebb. " A szerelem természetesen, amely vakká tesz és a keserűség gyanújába kerget. Fogadjuk el tehát " esztétikai becslőnek " azt a megállapítását, hogy " minden irodalom cipel magával egy csomó ballasztot, amelytől hasztalan igyekszik megszabadulni " - és menjünk tovább. Vegyük azt a közleményt, amely egyik kéthetenként megjelenő irodalmi lapunk legutóbbi számában jelent meg és olvassuk el fennhangon egy kedves levélnek következő sorait: - " Vallom, hogy kialakulásomban nagy része volt régebbi útmutatásainak, melyeket minden újabb munkám előtt mindég ismét elolvastam. Tartózkodni akartam azoktól a modorosságoktól, melyeket elítélt, és követni azokat a kívánságait, melyeket velem szemben támasztott. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Gondolat és árvaság; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2000 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 |#3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Bedeutung(en)] ): \\
%%quote
 Ha a Dunaferrt megsegítené az állam, az kiváltaná az EU rosszallását, és a nyugat-európai exportot is hátrányosan érinthetné. Peredi Ágnes 2001._március_8., csütörtök Ajándékok, csokrok, egyenjogúság A vadászösztön ma is erősen él a férfi génjeiben Nőnapkor - amelyet ma is ugyanúgy megünnepelünk, mint pár évtizeddel ezelőtt - érdemes elgondolkodni azon, miért ünnepelnek minket a férfiak ( ha ünnepelnek ), amikor a tőlük eltérő tulajdonságaink többnyire idegesítik őket ( már természetesen az éppen dúló és mindent elsöprő, vakká tevő szerelem beteljesedése után ). Minderre hiába is keressük a választ. Tény, mások vagyunk, mint a férfiak, és ez így van jól, bár mindarra képesek vagyunk, mint ők, meg még oly sok minden másra. De alapvetően mégis igazak azok a tréfás megállapítások, amelyeket bőven olvashatunk Allan és Barbara Pease egyik bestseller könyvében. Ennek a címe is sok mindent elárul: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Ajándékok , csokrok , egyenjogúság; Dátum: 2001/03/8/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 |#4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Bedeutung(en)] ): \\
%%quote
 Az érzelmi kapcson kívül fontos a szerepe a szerelemre való érettségi szintnek is. Ez fejlődhet a korral is, ha az magában hordja a tapasztalatokat is. A szerelemben érett egyén tisztában van azzal, hogy a szerelem vak, de ismeri önmagát is, nem tesz felelőtlen ígéreteket a jövőre vonatkozóan. Mikor látja, hogy partnere más, mint korábban, akkor nem vádolja rögtön, nem türelmetlenkedik. Ha zárkózott, nem faggatja erővel, inkább maga próbál rájönni a változás okára. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a másik fél úgy érzi, hogy arra akarják kényszeríteni, hogy feladja önmagát, és ez ellen ösztönösen védekezni fog, amely további feszültségeket szülhet. Ha a kapcsolat őszinte, egy idő után azok a bizonyos hullámok úgy alakulnak, hogy a problémák megoldása kézenfekvő lesz. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: A szerelem hullámai; Szerző: - é.f . - /% 
/%
-----
 
[Példa 5 |#5 ] (Szakasz [Sajátos használat |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Gebrauchsbesonderheit(en)] ): \\
%%quote
Azt gondolom, hogy morális és szakmai értelemben összeroppant magyar nyilvánosság egyik leginkább pozitív maradványa az, hogy idáig nem turkáltunk másoknak a hálószobatitkaiba. Itt persze az a kérdés már ezzel az üggyel kapcsolatban is, hogy mit tekintünk magánügynek. Az adja meg a dolognak a báját, hogy a jelenlegi kormány ideológiájában a konzervatív és családcentrikus értékek előtérbe kerülnek. De azt gondolom, hogy ezzel nem szabad visszaélni, mert aki már elmúlt 12 éves az tudja, hogy a szerelem vak és bármikor bármi megtörténhet, tehát ebbe én nem szívesen kéjelegnék, hogy valakinek a házassága hogy alakult és mit csinált. %%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: A szociológus a Deutsch-ügyről; Szerző: Maronics Annamária; Dátum: 2000/05/29/% 
/%
 \\
   
[Példa 6 |#6 ] (Szakasz [Sajátos használat |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Gebrauchsbesonderheit(en)] ): \\
%%quote
Számok és hitek 1. Egy kis, 7.600 lakosú helységben történt, hogy éveken keresztül ugyanannyi házasságot kötöttek, de akadt egy év, amikor kiugróan megnőtt a házasságkötési kedv. 1995, 1996 és 1998 voltak azok az évek, amikor 38 pár állt az anyakönyvvezető elé: és, mintegy csodaként, 1997-ben 48 pár döntött úgy, hogy nem várakozik tovább, most az ideje, és éppen ebben az évben alapít családot. Miért? Ha csak 2, 3 vagy 4 lenne a különbség, akkor gyanakodhatnánk arra, hogy egyedi esetekről van szó, meg arra, hogy ( bármennyire is józanok és tapasztaltak a szülők, de ) a szerelem vak. Ez a nagy különbség azonban arra enged következtetni, hogy valami olyan történhetett a helységben, az országban, ami a fiataloknak ( és szüleiknek ) a családalapításra vonatkozó döntését igen erősen befolyásolta. Valami okból a fiatalok érdemesebbnek tartották éppen ekkor közös útra indulni. Anyagi okok változása húzódik a háttérben ( például: robbanásszerűen új, nagy jövedelmet hozó kereseti lehetőségek kialakulása a helységben, biztos egzisztencia perspektívája ), vagy szellemiek? Erősebb volt a hit, hogy ezután érdemesebb? %%tip-Forrás Romániai Magyar Szó; Cím: Számok és hitek; Szerző: GAGYI JÓZSEF; Dátum: 2001/20/01 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 |#7 ] (Szakasz [Sajátos használat |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Gebrauchsbesonderheit(en)] ): \\
%%quote
Ezek után mindenkinek ki kellett töltenie egy tesztlapot, amely arra kérdezett rá, hogy a válaszadó milyen fokú bizalmat tapasztal a párkapcsolatában. ( Végül persze a tánc elmaradt, és a pszichológusok elnézést kértek a füllentésekért. ) Az eredményekből az a meglepő összefüggés rajzolódott ki, hogy akik bizalmi gesztust tettek partnerük felé, azok nagyobb bizalomról számoltak be, mint azok, akik a bizalmi megnyilvánulást kapták partnerük részéről. Tehát lehetséges, hogy csakugyan jobban figyelünk önmagunk viselkedésére, mint a partnerünkére, s így gondolkozunk: " Ha én ilyesmiket megengedek neki, akkor úgy látszik, bízom benne. " Ez az elmélet egybevág " a szerelem vak " mondás igazságával, tudniillik azzal, hogy olykor - a másik ember valódi tulajdonságaitól függetlenül - saját érzéseinkből kiindulva alkotunk véleményt partnerünkről és a hozző fűződő egész kapcsolatunkról. %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Cím: A bizalom születése; Dátum: 1998 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 |#8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok |Wissenssammlungen/Sprichwörter/A szerelem vakká tesz#Formvarianten] ): \\
%%quote
Állítólag a szerelem vak. Valahogy így kell lennie a dolognak a szenvedéllyel is. A gyűjtőszenvedélyre gondolok. Ismerek valakit, aki mackómintás nyakkendőket gyűjt elvakult hűséggel, és már akkora kollekciója van, hogy a bennfentesek a Guinness Rekordok könyvét rebesgetik. Nem beszélve arról a csúcsról, hogy mackós nyakkendőin persze hogy a világ legszebb mackói csücsülnek, sormintában, nyugágyban vagy csak úgy, egy faágacskán. %%tip-Forrás Népszava; Cím: TÉVÉNÉZŐ; Dátum: 1998/06/18/% 
/%
 \\
   
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
 [Az összes közmondás listája|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_hu]