[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. 
----
%%coolborder
!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
  
  
!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki az üvegházban ül, ne hajigáljon köveket."\\ /% 
* Szlovén: Kdor sedi/živi v stekleni hiši, naj ne meče kamenja/kamnov. 
* Szlovák: [Každý nech si zametá pred vlastným prahom. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Každý nech si zametá pred vlastným prahom] %%tip-Kommentár Szó szerint: Mindenki a maga küszöbe előtt söpörjön."\\ /%
* Cseh: Každý si má zamést před vlastním prahem.  %%tip-Kommentár Szó szerint: Mindenki a maga küszöbe előtt söpörjön."\\ /%%% %%collapsebox-closed 
!!Komponensek

     
* akinek Lemma: aki 

* vaj Lemma: vaj 

* van Lemma: van 

* fején Lemma: fej 

* ne Lemma: ne 

* menjen Lemma: megy 

* napra Lemma: nap 

* [] Lemma:  
%%

     
!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy aki bűnös, hibás, legyen óvatos, kerülje a kockázatos cselekményeket, hogy ne derüljön ki a vétke, illetve ne kérkedjék tisztességével a nyilvánosság előtt [Példa 1 |1 ] [Példa 2 |2 ] [Példa 3 |3 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.  A közmondás gyakran előfordul szólásszerűen is, __valakinek vaj van a fején__ formában is. [Példa 4 |4 ] [Példa 5 |5 ]\\
   
%%
    
   
!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    
    
!!Példák   
[Példa 1 |#1] (Szakasz Közmondás ): \\
%%quote
 Pepó " már csak érdekességként " említi azt a szörnyűséget, hogy Illés a bizottsági ülésen " együtt szavazott a szocialistákkal ". Torgyán pártelnök tehát megvédi Pepót, akár úgy, hogy az Aradi-fiaskó után tovább hergeli. Torgyánt tegnap megkérdezték, miért vette elő megint a Hortobágyot. Így válaszolt: az újságírók " piszkálták ezt a kérdést fel. Én azt tudnám erre mondani, hogy __akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra__. " Fején találja a törött korsót. És ha már a felelősségnél tartunk, talán nem érdektelen ismét - az értetlenkedő - Pepó Pált idézni: " a fegyelmi tanács döntését Medgyesy Balázs hozta meg. Mellesleg a döntéssel magam is egyetértettem ". Klasszikus eset: amnesztia helyett amnézia. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Makai József : Aradi , a vértanú; Dátum: 1999/10/30 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 |#2 ] (Szakasz Jelentés(ek) ): \\
%%quote
 A nagyságos fejedelem és a segesvári szászok Történt egyszer, hogy Bethlen Gábor fejedelemnek valami ügyes-bajos dolga akadt volna a segesvári szászokkal. Megüzente a városbírónak, hogy a tanácsbéli urakkal együtt jelenjék meg késedelem nélkül az ő nagyságos színe előtt Fehérváron. De szász uraimék valami rossz fát tehettek a tűzre, vaj lehetett a fejükön, ahogy mondani szokás, mert nemigen akarództak Fehérvárra menni. - Bizony, __akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra__, mert le talál olvadni - mondotta a legöregebb s a legbölcsebb városatya. - Leolvadhat bizony, s becsurog a nyakunkba - toldotta meg a bölcsességet egy másik öreg szász. - Becsurog, becsurog, de nehogy a fejünket is lemossa a nyakunkról - mondotta maga a városbíró. És summa summárum: nem mentek el Fehérvárra, a nagyságos fejedelem színe elébe. A fejedelem többet nem üzengetett, hanem válogatott fegyveresei élén maga ment el Segesvárra. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bánatos királylány kútja; Szerző: Kányádi Sándor; Dátum: 2001 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 |#3 ] (Szakasz Jelentés(ek) ): \\
%%quote
 A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit. Légy előbb önmagad ura, azután másoknak is ura lehetsz. A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból. Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged. __Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra__. A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják. A citromot kifacsarják, és eldobják. Aki meg tudja mutatni mit ér, kétszer annyit ér. Ne tégy semmit első felindulásodban. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 |#4 ] (Szakasz Jelentés(ek) ): \\
%%quote
A kubai menekült gyümölcs-nagykereskedő ugyanis rossz arcú és udvariatlan, gyilkolásra idomított testőrökkel veteti magát körül, s a fegyverrel is szervezkedő helyi kubai emigráció egyik vezéralakjának tűnik. Vagyis láthatóan __sok a vaj a fején__. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/01/5., 14 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 |#5 ] (Szakasz Sajátos használat ): \\
%%quote
Az adószakértők és a közigazgatási bírák egybehangzóan állítják: az adóelőírások olyan bonyolultak és ellentmondásosak, hogy ember és bíró legyen a talpán, aki kiigazodik rajtuk. Ezért minden vállalkozónak __vaj van a fején__ – akár tudja, akár nem. %%tip-Forrás (Magyar Hírlap 1997/05/12., /% 
/%
 \\
   
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
 [Az összes közmondás listája|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_hu]