[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Bez práce nejsou koláče. 
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Ohne Fleiß kein Preis|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Ohne Fleiß kein Preis] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Bez píle žádná odměna.\\ /% [Von nichts kommt nichts|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Von nichts kommt nichts] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Z ničeho nic nevzejde.\\ /%
* Slovensky: [Bez práce nie sú koláče. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Bez práce nie sú koláče] 
* Slovinsky: [Brez muje se še čevelj ne obuje. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Brez muje se še čevelj ne obuje] 
* Maďarsky: [ |Wissenssammlungen/Sprichwörter]
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* bez  Lemma: bez 

* práce Lemma: práce 

* nejsou Lemma: být 

* koláče Lemma: koláč 
%%

        
!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bez práce a vlastního přičinění nelze dosáhnout úspěchu , ba dokonce ani materiálního zabezpečení v životě.  [Doklad 1 |1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se občas vyskytuje v nominalizované podobě [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Bez práce nejsou %%tip-X \podst. jméno\. /% [Doklad 3 |3 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě uvozené větou hlavní, která obsahuje sloveso "platit" v různých formách. [Doklad 4 |4 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Připomněl, že jeden z prvních pokusů o modernizaci profese přinesl pouze špatnou zkušenost. "Chlapi chodili po supermarketech s nápisem Podaruj! Marně, zadarmo vám dneska nikdo nic nedá. Musí se makat, a to nehledě na svátky i nemoce, __bez práce nejsou koláče__," prohlásil Josef R. Přidělil podřízeným kolegům oblasti a určil, na co se kdo bude specializovat. "Na vzdělávacích kurzech se budou všichni bez pardónu učit oceňovat nové druhy zboží a cizí měnu," doplnil. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 8. 12. 2000/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote
__Čtyřkoaliční koláče bez práce__ Zvláštní věc se podařila čtyřkoalici: Ačkoliv téměř nic společně neudělala, občané ji podle agentury STEM začínají brát jako něco normálního, jako něco, co funguje. 
%%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 23. 2. 2000/% 
/%
-----
 


[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote
"Bez práce nejsou koláče" platí pro studenty o prázdninách dvojnásobně a v mírně pozměněném znění: __bez práce nejsou prázdniny__. Na to, aby si mohli užít volna podle svých představ, si totiž musí většinou vydělat. %%tip-Zdroj ladá fronta DNES, 12. 7. 1999/% 
/%
-----

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
Navíc od věků platilo a bude platit, že __bez práce nejsou koláče__. Pan Špidla a celá vláda by se měli velmi vážně zamyslet, zda není současný sociální systém rozmařilý. %%tip-Zdroj Právo, 14. 12. 1999/% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="práce"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="práce"] []{0,2 [[word="koláče"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="koláče"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]