\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chybějící slova, kliknutím vyberte jednu z nabízených možností.'}]
\\

1. Jsme na jedné [{SpHotspotMCQ 
|inhalt='_________' 
korrekt=false korrekterInhalt='lodi' mcqs=('lodi';'cestě';'straně') | }].
\\

2. Neštěstí nechodí [{SpHotspotMCQ 
|inhalt='_______' 
korrekt=false korrekterInhalt='samo' mcqs=('samo';'zváno';'domů') | }].
\\

3. Sdílená radost je [{SpHotspotMCQ 
|inhalt='__________' 
korrekt=false korrekterInhalt='dvojnásobná radost' mcqs=('dvojnásobná radost';'společná starost';'cenná zkušenost') | }].
\\

4. Rovný rovného [{SpHotspotMCQ 
|inhalt='__________' 
korrekt=false korrekterInhalt='si hledá' mcqs=('si hledá';'si najde';'si váží') | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%


}}}