\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\
\\
1. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Protiklady'
|
}] sa priťahujú.\\
\\
2. Poslední budú [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='prví'
|
}].\\
\\
3. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Všetko'
|
}] má svoje pre a proti.\\
\\
4. Každá [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='vec'
|
}] má dve strany.\\
\\
5. Keď rinčia zbrane, [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='múzy'
|
}] mlčia.
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%


}}}