\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

Tri týždne [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='spoznávala Latinskú Ameriku na vlastnú päsť' hotspot=false | }]. "[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Teraz už nemám toľko času ako za študentských čias' hotspot=false | }], ale tri týždne raz do roka sa dajú zorganizovať. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Stačí mať trochu disciplíny' hotspot=false | }]. Mnohí manažéri sa vyhovárajú, že majú veľa práce a že nemajú čas ísť ani na dovolenku. To sú výhovorky. Ak si dokážete prácu efektívne zadeliť, nemusíte pracovať dvanásť hodín denne. "Hľadanie" nehmotných hodnôt, pobyty medzi jednoduchými, civilizáciou neskazenými obyvateľmi Južnej Ameriky a Ázie jej pomohli uvedomiť si, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='peniaze nie sú všetko' hotspot=true | }]. Ako sama tvrdí, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='tieto výlety ju naučili väčšej pokore' hotspot=false | }]. "Vôbec nie som proti peniazom ani proti komercii. Naopak, rada využívam výhody komerčného sveta," hovorí. 

%%sub Profit 2001/08/%
\\
\\
[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%


}}}