\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Melyik közmondás illik a következő szövegrészletekhez? Húzza a megfelelő helyre a közmondásokat!'}]\\

[{SpDndQuelle idQuelle='quelle1'|inhalte=('aki a-t mond, az mondjon b-t is';'lassan járj, tovább érsz';'Mindenki a maga szerencséjének kovácsa';'szemesnek áll a világ')|}]
\\
1. A sorszámokat viszont csak nem hozták. Olyan polgároktól, akik már sokadszor próbálkoztak bejutni, megtudtam, hogy úgy tíz perccel nyolc előtt fogják szétosztani a bűvös cetliket. Pontosan így is történt. A nyitás előtti percekben az első hét sorban álló kapott számot, a többit, úgy kétszer ennyit, útjára eresztette a portás, ellátva őket jobbnál jobb tanácsokkal, például, hogy legközelebb még korábban jöjjenek. A henyélők és álomszuszékok ideje lejárt ugyanis, napjainkban [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='szemesnek áll a világ'}]. 
\\
%%sub Magyar Fórum; Cím: Románia Budapesten; Szerző: Szőcs Zoltán; Dátum: 2000/03/02/%
\\
\\
2. Nagy tömegek esetében alapvető probléma, hogy a kijáratok gyorsan elzáródnak. A modellben ez egyszerűen kimutatható: ha nő a sebesség, akkor egy adott érték felett eldugul a kijárat. Ilyenkor érvényesülne "a [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='lassan járj, tovább érsz'}] elve", azonban a pánikba esett tömegen nem kérhető számon a racionális viselkedés.
\\
%%sub Népszabadság; Cím: Pániktermészetrajz számítógépen; Szerző: Ötvös Zoltán; Dátum: 2000/11/18/%
\\
\\
3. Egy költségvetés arról szól, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takarónk ér, a bevételek és a kiadások között egyensúlyt kell teremtenünk, vagyis [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='aki a-t mond, az mondjon b-t is'}]: ha valami többletet kíván ahhoz képest, ami a tervezetbe beállítható, akkor természetesen feltételezem, hogy lelkesen nyomta a gombot akkor, amikor a bevételi források növeléséről volt szó.
\\
%%sub Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés/%
\\
\\
4. Az a megállapítás, hogy a szerencsejáték fogalmához nem csupán negatívumok társíthatók, persze nem teljesen új. Gondoljunk csak azokra a - szerencsét pozitív értelemben említő - népi bölcsességekre, amelyeket mi, magyarok is oly sokszor idézünk. Próba - szerencse. 
[{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Mindenki a maga szerencséjének kovácsa'}]. A jó kapusnak szerencséje van. Móricz Éva szerint ezekben is benne van az a gondolat, amely azt sugallja: a szerencsés pillanatokat üstökön kell ragadni, jó ütemben kell cselekedni. Nem kétséges viszont: ehhez felkészülés és kockázatvállalás szükséges. 
\\
%%sub Népszabadság; Cím: Budapesti csodakergetők; Szerző: T. Z.; Dátum: 2001/07/2/%
\\
\\
[{SpButtons}]
\\
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%}}}