[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Jistota je jistota. 
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Sicher ist sicher|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sicher ist sicher] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Jistý je jistý.
* Slovensky: [Istota je istota. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Istota je istota] 
* Slovinsky: Ziher je ziher / Sigurno je sigurno.  
* Maďarsky: [Biztos, ami biztos. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Biztos, ami biztos] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* jistota Lemma: jistota 

* je Lemma: být 

%%

   
!!Význam(y)
Přísloví konstatuje fakt, že člověk je občas nucen být ve svém konání ostražitější a opatrnější, aby předešel možným negativním následkům. [Doklad 1 |1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Rodiče jej přemluvili, aby dal místo gymnázia přednost dopravní průmyslovce: z obav, aby mu "kádrové důvody" nezhatily cestu k dalšímu vzdělání. A navíc, __jistota je jistota__. Ať se děje cokoli, koleje budou vždy, říkali. Když se jej na internetovské besedě nedávno ptali, jestli opravdu jako šestnáctiletý napsal básničku k Vítěznému únoru, virtuálně se zasmál: "Jeden profesor mě přemlouval ke vstupu do strany. Ve své mladé hlavě jsem si to spočítal tak, že napsat básničku můžu, do KSČ ale nevstoupím ..., a tak i bylo." %%tip-Zdroj Reflex, č. 48/1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="jistota"] []{0,3 [[word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="jistota"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]