[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
* Slovensky: [Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne] 
* Slovinsky: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.  
* Maďarsky: [Aki másnak vermet ás, maga esik bele. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aki másnak vermet ás, maga esik bele] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* kdo Lemma: kdo 

* jinému Lemma: jiný 

* jámu Lemma: jáma 

* kopá Lemma: kopat 

* sám Lemma: sám 

* ní Lemma: ona 

* padá Lemma: padat 
%%


     
!!Význam(y)
    Přísloví popisuje zkušenost, že ten, kdo jiným úmyslně škodí, často sám pocítí negativní důsledky svého konání. [Doklad 1 |1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Z vyprávění rodičů, prarodičů, jejich vrstevníků i z podkladů daných historií se mi velmi dobře vybavuje bída a ubohost našeho národa až naprosté ohrožení jeho existence germanizací za nadvlády rakouských Habsburků a Němci, kdy právě ti nyní nazývaní sudetští byli jejími přeochotnými nástroji. Také byli nejnadšenějšími stoupenci Adolfa Hitlera, který se ani nějakou germanizací nehodlal příliš zdržovat a chtěl vyhnat nás z této země. A také už s vysídlováním začal z ryze českého kraje Neveklovska a Sedlčanska, jak o tom svědčí osud naší rodiny i mnoha dalších. Nakonec díky výsledkům války tyto plány zcela nevyšly a dopadlo to dokonce opačně: __kdo jinému jámu kopá__, sám do ní padá .  %%tip-Zdroj Právo, 14. 2. 2003/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="kdo"] []{0,3 [[word="kopá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="kopá"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]