[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Když kocour není doma, myši mají pré. 
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Když je kočka z domu, tancují myši na stole.
* Slovensky: [Keď kocúr nie je doma, myši majú bál. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Keď kocúr nie je doma, myši majú bál] 
* Slovinsky: Kadar mačke ni doma, miši plešejo.  
* Maďarsky: [Nincs otthon a macska, cincognak az egerek. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Nincs otthon a macska, cincognak az egerek] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* je Lemma: být 

* kocour Lemma: kocour 

* domu Lemma: dům 

* myši Lemma: myš 

* mají Lemma: mít 

* pré Lemma: pré 
%%

     
!!Význam(y)
Přísloví se říká v situaci, kdy je nepřítomen člověk, který má za ostatní zodpovědnost či je dokonce řídí. Jeho nepřítomnost jim pak umožňuje porušit obvyká pravidla jednání. [Doklad 1 |1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
V dnešní době existuje dost zmíněných Panelákových dětí. A to hlavně díky tomu, že kariéra rodičů je teď asi víc 'in'. Rodič dospívá k vrcholu kariéry a v tom čase pro práci obětuje hodně. Má však dítě, které je tím pádem nuceno být doma. A kdo z nás by chtěl mít za společnost čtyři stěny? Čím starší je, tím víc si uvědomí, že __když kocour není doma , myši mají pré__. Vědí, že jakmile rodiče opustí byt a nechají ratolest, ať se zabaví třeba televizí, knihou..., mohou odejít také. Prostě se vypařit jako pára nad hrncem, sotva zaklapne klika. Dokonce i přes zákaz. Večer z dravých šelem plných volnosti udělá andílky. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 28. 7. 2005/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="doma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="doma"] []{0,3 [[word="pré"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="pré"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]