[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Když mluví zbraně, mlčí múzy. 
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Když mluví zbraně, mlčí múzy.
* Slovensky: [Keď rinčia zbrane, múzy mlčia. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Keď rinčia zbrane, múzy mlčia] 
* Slovinsky: Ko orožje govori, umetnost molči.  
* Maďarsky: [Háborúban hallgatnak a múzsák. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Háborúban hallgatnak a múzsák.] 
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* když Lemma: když 

* mluví Lemma: mluvit 

* zbraně Lemma: zbraň 

* mlčí Lemma: mlčet 

* múzy Lemma: múza 
%%

     
!!Význam(y)
Přísloví se používá v době, která je ve znamení dlouhodobého násilí a která skýtá malý prostor rozvoji kultury a umění. [Doklad 1 |1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Měla by být odveta chápána jako policejní akce proti zločincům včetně zatýkací formule, nebo to bude regulérní válka, z naší strany obranná? Je v tom podstatný rozdíl. __Když mluví zbraně, mlčí nejen múzy__; umlčeny jsou běžné konvence. Ve válce vítězí většinou nejen síla, ale taky bezohlednost a krutost. Válka má jinou logiku. %%tip-Zdroj Právo, 15. 9. 2001 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu _ [[lemma="mlčet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="mlčet"] [[]{0,4 [[word="múzy"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="múzy"] __  \\
   
%%

    
  
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]