!!!Učitelé
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]

[{OpenComment}]
__Milí kolegové!__

Srdečně  Vás vítáme na stránkách diskusního fóra, které je určeno výhradně učitelům!
Byli bychom rádi, kdybyste se aktivně zapojili do diskuze o náplni platformy (tj. o databázi, popisech přísloví a cvičeních).

Váš [Tým SprichWort|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Partner_cz] !

[{CloseComment}]
----
[{OpenComment}]
Dnes bychom na Vás měli konkrétní dotaz, jsme zvědaví na Vaše odpovědi:

Určitě někdy pracujete ve výuce s příslovími. Která konkrétně to jsou? Německá? Česká? Používají i Vaši studenti přísloví?

Můžete je uvést zde. 

Váš [Tým SprichWort|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Partner_cz] !

[{CloseComment}]

[{OpenComment}]
__Milí kolegové!__

Pro tým projektu SprichWort by byly nesmírně cenné Vaše komentáře k náplni a kvalitě databáze SprichWort. Prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku k databázi a o jeho zaslání našemu týmu.
 
__Dotazník naleznete na úvodní straně.__

Váš [Tým SprichWort|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Partner_cz] !

[{CloseComment}]