[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Nikto nie je doma prorokom.

  [Doklad 1 |1] 
  
  
!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Der Prophet gilt nichts im eigenen Land|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Der Prophet gilt nichts im eigenen Land] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Nihče ni prerok v domovini / v domačem kraju. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Niemand ist Prophet in der eigenen Heimat / im eigenen Ort."\\ /% 
* Česky: [Doma není nikdo prorokem. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Doma není nikdo prorokem]  
* Maďarsky: [Senki sem lehet próféta a saját hazájában. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Senki sem lehet próféta a saját hazájában] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nikto nemôže byť prorokom vo svojej vlasti."\\ /% 


%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* nikto Lemma: nikto 

* je Lemma: byť 

* doma Lemma: doma 

* prorokom Lemma: prorok 
%%

     
!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje fakt, že človek, ktorý dokáže predvídať budúci vývoj , nie je doma primerane uznávaný . Príslovie niekedy hodnotí fakt, že je ťažké odhadnúť budúci vývoj v domácom prostredí. [Doklad 2 |2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje v aktualizovanej kladnej podobe. [Doklad 3 |3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!Varianty

   
!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Doma nikto nebýva prorokom. [Doklad 4 |4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Doma nie je nikto nikdy prorokom. [Doklad 5 |5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
! Variantné komponenty

* nikdy Lemma: nikdy 

* Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2 

* Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 |6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* a 
%%
    
%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odsek Príslovie ): \\
%%quote
 
 Hoci sme vlastne anticipovali ohrozenie, ktoré s revolučným kvasením a zmenami u nás zákonite narastalo, nedostal sa náš film do centra pozornosti. Dejiny, ktoré sa tvorili na námestiach boli silnejšie než akýkoľvek film. Vybrať si námet na film je riskantné najmä preto, že je potrebné predovšetkým odhadnúť, na čo bude spoločnosť vnímavá o niekoľko rokov, až bude film hotový. Ako sa vraví, __doma nie je nikto prorokom__. Čo vás momentálne atakuje, inšpiruje, oslovuje a znepokojuje? Akými témami sa zaoberáte a čím vás oslovujú tie, ktoré sa najbližšie chystáte spracovať a pretaviť vlastnými umeleckými postupmi? - Spamätávam sa zo štvorročného pracovného maratónu a snažím sa uvedomiť si, čo sme to vlastne nakrútili. Pozorne počúvam názory na film, tešia ma slová uznania, premýšľam nad kritickými pripomienkami a trpezlivo vyčkávam na uvedenie jeho päťdielnej televíznej verzie a ďalšie divácke reakcie. %%tip-Zdroj Slovo 2003/6 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odsek Význam(y) ): \\
%%quote
Spolupráci poľských muzikantov s americkým bubeníkom však asi pomohla aj skutočnosť, že Wertico je lotyšsko - poľského pôvodu. Na bicie hrá tento pán medzi americkými bubeníkmi s veľkým vkusom, citom i energiou. SBB by bez jeho účasti ani zďaleka nemohli zažiť taký comeback, aký dokázali predviesť českému publiku. A bol to práve český manažment, ktorý sa zaslúžil o celý rad koncertných vystúpení staro - novej poľsko - americkej skupiny, ale aj o realizáciu nahrávok v štúdiách Sony music Bonton. Vraví sa, že __doma nie je nikto prorokom__ - SBB majú už naplánované koncerty v Maďarsku a Nemecku, z Poľska sa však zatiaľ neozval ani jeden usporiadateľ. Nuž, Poliaci dnes pravdepodobne disponujú oveľa menšou mierou sentimentu ako napríklad české, alebo aj slovenské publikum. V každom prípade sa ukracujú o hodnoty, pevne zakotvené v súčasnosti a kvalite. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=5031; Kaleidoskop RFE /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odsek Zvláštnosti použitia ): \\
%%quote
Žiarivé svetlá reflektorov a lichotivé ocenenia v Los Angeles vyniesli film Tiger a drak v Hongkongu na výslnie popularity. Bez problémov vytlačil v rebríčkoch popularity vo videopožičovniach najväčší hit posledného roku - americký film Matrix. Ten sa teší v Hongkongu takej nebývalej popularite, že mnohí ľudia si kvôli nemu zakúpili DVD prehrávač, aby mohli lepšie vychutnávať špeciálne efekty. Ang Lee teda musel najprv dobyť Ameriku, aby jeho film Tiger a drak uznali aj v Hongkongu a v ďalších po čínsky hovoriacich krajinách. __Predsa sa nakoniec stal doma prorokom.__ %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4991; Kaleidoskop RFE /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 |#4 ] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote
 Cez studený víkend sa tu vystriedalo vyše 300 ľudí, ľudovým umelcom mrzli prsty. Gustáv Virág prišiel so svojou keramikou až zo Slovenskej Ľupče, malá firma Keravirág sa špecializuje aj na tradičné hrnčeky a hrnčíčky - vodníci by závideli. Základom zdobenia sú prosté línie čiarok a vlnoviek, nemôžu chýbať bodky, veď v jednoduchosti je krása. Hlinu na svoje výrobky dovážajú až z Michaloviec a hoci majster má možnosť vystavovať v Moskve a Prahe, kde dostanú priestor masky i plastiky, __doma nikto nebýva prorokom__ a živnostenský list na ľudovú nôtu je živorením. Ručnú prácu jednoducho nevieme doceniť a malí podnikatelia sa, napriek proklamovaným vyhláseniam politikov, topia v problémoch. Hoci má firma Keravirág k dispozícii tri pece na vypaľovanie, oheň v nich už začína vyhasínať a mnohí výrobcovia ľudových artefaktov sú na tom, žiaľ, rovnako. Škoda tej krásy. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/04 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 |#5 ] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ): \\
%%quote
A tá sa, lačná, aj vracia. - Vracia sa preto, lebo veď keď sa bratanec kamsi odsťahuje, nikdy neprestane byť bratancom. Ja som na túto hru nepristúpila a je škoda, že to nik nezastavil. Bola to hrozná škoda, lebo to bolo strašne zbytočné a nie len kvôli tomu, že sme prišli o 5 miliónov fanúšikov. Beztak si myslím, že na Slovensku ľudia držia palce Čechom, ako Česi drukujú Slovákom. Hovorí sa, že __doma nie je nikdy nikto prorokom__. Ale tu na Slovensku sa mi stáva, že ľudia po predstavení vstanú a tlieskajú. V Čechách už je to inak. To zas ale tiež nie je smerodajné, lebo je tu spontánnejšie publikum. Jednoducho, stalo sa niečo, čo sa nemuselo stať a je to strašne zbytočné, lebo sa nemôžeme predsa hrať na to, že sme iní ako vy. A vy sa na to tiež nehrajte, lebo sme úplne rovnakí. Máme rovnaké starosti, rovnakú povahu, rovnaké klady, avšak aj zápory ... %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/02 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 |#6 ] (Odsek Typické použitie v texte ): \\
%%quote
Žiť a nechať žiť . Podľa tohto staronemeckého úslovia — aj tvoriť a nechať tvoriť toho druhého. Aj s iným názorom. Sokolovi sa to u nás po II. svetovej vojne nepodarilo, hoci sa pokúšal usadiť sa v Bratislave a Prahe. Huszár sa vrátil domov namaškrtený špéciami amerických galérií a výstavných siení moderného umenia, z ktorých viaceré jeho diela zakúpili. Ale prišiel aj obohatený o multietnickú skúsenosť, takže dúfam, že ho naša fotografická societa nevypšiká, lebo mu závidí úspechy v zahraničí. Ak platí, že __doma nikto nie je prorokom__, o Slovensku to platí dvojnásobne. Tibor Huszár dokázal knihou o New Yorku, že vízie treba napĺňať činorodou prácou a takto prispievať k prerodu človeku. V tomto zmysle ho možno prirovnať k britskému hviezdnemu fotografovi Martinovi Parrovi. Knihou vykresal iskru tolerancie ako pozitívny signál na všetky svetové strany. Milan Čechvala VÝTVARNÍCTVO Čo dejiny umenia nepovedia Spomienky Emílie Juricovej sledujú život slovenských výtvarníkov v rokoch 1939 — 1953. Po zrušení Umeleckej besedy slovenskej nastúpila ako administratívna sila do Spolku slovenských výtvarných umelcov ( 1939 ), ... %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/5 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 |#7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
To, čo tu vzniklo, potvrdzuje, že aj v tomto žánri je možné ponúknuť filmové diela na vysokej umeleckej úrovni. Predviedol to režisér A. Benkedorf filmom Niekoľko ľúbostných príbehov. Proces obnovy ukrajinskej kinematografie trvá a nie je taký jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Filmový trh Ukrajiny je zaplavený druhotriednou americkou produkciou. Filmy, o ktorých sme hovorili, aj napriek všetkým ekonomickým problémom svedčia o tom, že situácia v ukrajinskom filmovom umení nie až taká beznádejná. Aj tu totiž platí, že __doma prorokom nebudeš__. Ukrajinské filmy získavajú medzinárodné ocenenia, doma sa im nedostáva potrebného uznania. Úspešne sa predstavili na medzinárodných filmových festivaloch. Film Kiry Muratovovej Astenický syndróm bol ocenený na festivale v Berlíne, Labutie jazero Zona režiséra Jurija Iljenka vysoko ocenili v Cannes. Ocenenie sa dostalo aj filmu Priateľ nebožtíka V. Kryštofovyča. Podobne by sme mohli hovoriť aj o filme Kyslíkový hlad ( režisér A. Dončyk ), ale aj o iných filmových dielach. Už šiesty rok organizuje Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky Dni ukrajinských filmov. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 1998/02 /% 
/%
\\

[Doklad 8 |#8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Vravím, ja som sa teraz druhýkrát narodil... Stratili ste niečo v živote? - Bolo to minulý rok v septembri, keď zomrel môj otec vo veku 66 rokov. Vtedy som konečne chcel byť k našim bližšie. Stále som totiž v Bratislave a mám málo času chodiť domov. Možno zomrel aj zo šťastia, lebo som ho zobral do Rakúska a videl tam, ako sa o nás starajú, čo tam znamenáme. Videl, že nás úprimne obdivujú a že sme tam niečim. Hovorí sa, že __doma nikto nie je prorokom__. Zožali sme popularitu až u pána Markoviča pred televíznou obrazovkou, ale my sme hrali už strašne dávno. Čo to obnáša, byť virtuózom, ako sa to nám laikom môže zdať? - Ja by som sa nepovažoval za virtuóza. Tým je niekto, myslím si, trošku technickejší ako ja. Samozrejme, je to len drina, cvičenie a k tomu ešte talent, ktorý je len pomôckou k ľahšiemu zdolávaniu prekážok. Ale komická poloha sa naučiť nedá... %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/04 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse |http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [[lemma="doma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="doma"] [[|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[] * [[word="prorokom"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="prorokom"] __ \\
   
%%

    
!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
 [Liste aller Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_sk]