[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Po bouři bývá jasno 
----
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Auf Regen folgt Sonnenschein|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Auf Regen folgt Sonnenschein] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Co se odloží, není zrušené.
* Slovensky: [Za vsakim dežjem posije sonce|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Za vsakim dežjem posije sonce] 
* Slovinsky: [Za vsakim dežjem posije sonce|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Za vsakim dežjem posije sonce] 
* Maďarsky: [Borúra derű. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Borúra derű] 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* bouři Lemma: bouře 

* bývá Lemma: být 

* jasno Lemma: jasno 
%%

     
!!!Význam(y)
    Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že po těžkých časech opět nastane přiznivější období. [Doklad 1 |1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote %%tip-Srov. ČERMÁK, F.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009. S. 69/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __ __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]