unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Tichá voda brehy myje"? Odôvodnite krátko svoje tvrdenie.'}]\\


[{SpTexte wikipage='Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C1'}]