unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte krátky príbeh (5 – 10 viet), v ktorom použijete príslovie „Darovanému koňovi na zuby nepozeraj“.'}]\\

[{SpTexte wikipage='Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C2'}]