[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Prázdne vrece stáť nebude.

  [Doklad 1 |1] 
  
  
!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Ein leerer Sack bleibt nicht stehen|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Ein leerer Sack bleibt nicht stehen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: Prazna vreča / prazen žakelj / prazen meh ne stoji pokonci.  
* Česky: [Prázdný pytel nestojí. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Prázdný pytel nestojí] 
* Maďarsky: Maďarské príslovie 

%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* prázdne Lemma: prázdny 

* vrece Lemma: [[[[[[vrece

* [stáť|Wissenssammlungen/Sprichwörter/vrece

* [stáť] Lemma: stáť 

* nebude Lemma: byť 
%%

     
!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že bez dostatočného metariálneho zabezpečenia nie je možné primerane žiť a existovať. [Doklad 2 |2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti použitia
   Ide o zstarané príslovie, ktoré sa v súčasných textoch nevyskytuje. 
   \\
   
%%
    
   
!!Varianty

   
!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Dok