\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Přiřadťe k příslovím vhodné významy .'}]
\\

[{SpMCQ 
|
inhalt='1. Ve víně je pravda.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Po víně je člověk upřímný.';'Víno,tanec a zpěv patří k sobě.';'Víno bývá označováno jako nápoj bohů.') | }]\\

[{SpMCQ 
|
inhalt='2. Lež má krátké nohy.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Nepravda vyjde velmi brzy najevo.';'Lež bývá obranou slabých.';'Pravda a lež spolu stále soupeří.') | }]\\

[{SpMCQ
 |
 inhalt='3. Pravda vyjde najevo.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Každá lež je dříve nebo později odhalena.';'Pravda se neříká snadno.';'Pravda často zraňuje víc než lež.') | }]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%

}}}