Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

SprichWort – Internetes tanulóplatform nyelvtanulóknak#

Projekt#

A SprichWort egy nemzetközi projekt, amely a különböző nyelvek és kultúrák ma használatos közmondásaiban keres hasonlóságokat és különbségeket. A projektet az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás programja két évre támogatja (2008-2010, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP). A projektet a Maribori Egyetem Bölcsészkara (Szlovénia) koordinálja. További résztvevők: a Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), Trnava (Szlovákia), Zlín (Csehország), TU Graz (Ausztria) és az IDS Mannheim (Németország) nyelvészei és számítógépes nyelvészei.

Célok#

A cél a közmondásoknak mint a nyelvközösségek fontos kultúrkincsének mai használatát dokumentálni és közvetíteni. A platform a közmondásokat modern empirikus módszerekkel nagy elektronikus adatbázisokban összegyűjti, átfogóan leírja és online közzéteszi. A SprichWort platform, ahol Ön jelenleg is tartózkodik, három fontos komponensből áll: SprichWort adatbank, SprichWort gyakorlatok és SprichWort közösség.

Felhasználók#

A projekt célközönsége egyrészt nyelvtanulók és nyelvtanárok, másrészt nyelvészek, valamint taneszközök fejlesztői. A platform azonban a mai közmondások használata iránt érdeklődő minden felhasználónak nyújt új információkat.

Eredmények#

A SprichWort adatbank a német, a cseh, a magyar, a szlovák és a szlovén nyelv ekvivalens közmondásait tartalmazza. A platformon integrált interaktív SprichWort gyakorlatok megkönnyítik az elsajátítás folyamatát. A kapcsolódó vitafórum pedig arra törekszik, hogy elősegítse a tapasztalatcserét a SprichWort közösségben.

A projektcsoport ezen felül a nyelvészeti kutatás számára hasznos új felismeréseket is remél a projekttől. A többé, kevésbé rögzült szókapcsolatok témaköre manapság a nyelvtudományi viták központi tárgyát képezi. A nagy nyelvi adatbázisoknak automatikus kereséssel történő szisztematikus elemzése új távlatokat nyit arra vonatkozóan, hogy hogyan is működik a nyelv. Így derült fény arra is, hogy az emberi kommunikáció sokkal többet használ összetartozó nyelvi töredékeket, mint ahogy ezt a korai technika idejében működő nyelvtudomány elképzelte. Ezek a szókapcsolatok aztán a nyelv fejődése során mintákként rögzültek a beszélők emlékezetében, és adott kommunikációs helyzetekben változatos módon előhívhatók és megfelelő formában beilleszthetők. A közmondások a nyelv ezen építőköveinek különleges megtestesülései, és használatuk során sokat megtudhatunk a nyelvi kifejezések állandóságáról és változtathatóságáról.