[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Ranná hodina, zlatá hodina. 

%%tip-Komentár Toto príslovie sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Ide o zastaraný výraz. / Im Slowakischen handelt es sich um veraltetes Sprichwort. \\ /% [Doklad 1 |1] 
  
  
!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Morgenstund hat Gold im Mund. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Morgenstund hat Gold im Mund] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ranná hodina má zlato v ústach"\\ /% 
* Slovinsky: [Rana ura, zlata ura. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Rana ura, zlata ura] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Morgenstunde, goldene Stunde".\\ /% 
* Česky: [Ranní ptáče dál doskáče. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Ranní ptáče dál doskáče]  
* Maďarsky: [Ki korán kel, aranyat lel. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Ki korán kel, aranyat lel] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto skoro vstane, zlato nájde."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* ranná Lemma: ranný 

* hodina Lemma: hodina 

* zlatá Lemma: zlatý 
%%

     
!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje presvedčenie, že skoré vstávanie a ranná aktivita prináša väčší úžitok .  [Doklad 1 |1 ] \\
   \\
       
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti použitia
Ide o zastarané príslovie , ktoré sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Registruje ho A. P. Záturecký v Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach spolu s inými variantnými podobami k pôvodnému latinskému prísloviu __aurora habet aurum in ore__.
    
   \\
   
%%
    
   
!!Varianty

   
!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. %%tip-Kommentár Wörtlich: Wer früh aufsteht, den segnet der Gott. \\ /% [Doklad 2 |2 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva. %%tip-Kommentár Wörtlich: Wer früh aufsteht, der hat volle Truhen. \\ /% [Doklad 2 |2 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Lepšia ráno hodina ako večer tri. %%tip-Kommentár Wörtlich: Besser eine Stunde am Morgen als drei am Abend. \\ /% [Doklad 2 |2 ] 
%% \\
  

%%collapsebox-closed
!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) %%(display:inline;) Hodina ranná zlato donáša. %%tip-Kommentár Wörtlich: Morgenstunde bringt Gold. \\ /% [Doklad 2 |2 ] 

/%/%
  
%%collapsebox-closed
! Variantné komponenty

* prináša Lemma: prinášať 
* zlato Lemma: zlato 
  
/%/%  
  
%%collapsebox-closed
!!Typické použitie v texte
  

%%(display:inline;) V súčasných textoch sa toto príslovie a jeho variantné podoby nevyskytuje. Doklady sú len odkazy na jeho používanie v minulosti. 
%% \\
/%/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* a 
%%
    
%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odsek Príslovie ): \\
%%quote
Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu. „Krčmár!“ skríkol som. „Čo je to za chlapa — to sa vždy vracia tak neskoro?“ O chvíľu mala udrieť polnoc. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „s kurami zalíha, s kurami vstáva. __Raná hodina , zlatá hodina__, toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží , to vie len on . Asi sa mu nedarí predať hlavu.“ „Predať hlavu! Na také balamutenie si vyberte niekoho iného!“ odsekol som a už vo mne vrelo. „Teda podľa vás v túto požehnanú sobotnú noc, či skôr nedeľné ráno, chodí po meste a predáva hlavu, čo?“ „Ako vravíte,“ prisvedčil krčmár. „Ale povedal som mu, že tu nepochodí, trh máme. %%tip-Zdroj Melville, Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odsek Zvláštnosti použitia ): \\
%%quote
Z múdrosti predkov: __Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva.__ __Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva__, lebo __ranná hodina – zlatá hodina__. Vraj __hodina ranná zlato donáša__ a naisto __lepšia ráno hodina ako večer tri__ – také bolo zmýšľanie našich predkov.
Náš ľud nešetril slovami uznania o pracovitom, usilovnom človeku, ktorému robota ide od ruky. Vedelo sa, že kto chce mať, musí o to dbať, lebo kde sa nič nezaseje, tam sa nič nenaveje. %%tip-Zdroj http://hn.hnonline.sk/2-20464225-k10000_detail-e4 /%/%

%%
   
%%collapsebox-closed
!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse |http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [[word="(R|Wissenssammlungen/Sprichwörter/r)anná"] [[lemma="hodina"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="hodina"] __ \\
   
%%

    
!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
 [Liste aller Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_sk]