unbekannter Gast


Tesne vedľa je tiež pomimo.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

 • Nemecky: Knapp daneben ist auch vorbei Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."
 • Slovinsky: Slovinské príslovie
 • Česky:
 • Maďarsky: Maďarské príslovie

Komponenty#

 • tene Lemma: tesne
 • vedľa Lemma: vedľa
 • je Lemma: byť
 • mimo Lemma: mimo

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že aj tesné minutie cieľa je v konečnom dôsledku tak či tak neúspech . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nenachádza.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="tesne"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="tesne" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="vedľa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vedľa" []* [lemma="pomimo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pomimo"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter