Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Tesne vedľa je tiež pomimo.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

 • Nemecky: Knapp daneben ist auch vorbei Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."
 • Slovinsky: Slovinské príslovie
 • Česky:
 • Maďarsky: Maďarské príslovie

Komponenty#

 • tene Lemma: tesne
 • vedľa Lemma: vedľa
 • je Lemma: byť
 • mimo Lemma: mimo

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že aj tesné minutie cieľa je v konečnom dôsledku tak či tak neúspech . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nenachádza.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="tesne"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="tesne" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="vedľa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vedľa" []* [lemma="pomimo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pomimo"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter