[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Všetko má svoj čas

  [Doklad 1 |1] 
  
  
!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Alles hat seine Zeit|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Alles hat seine Zeit] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: Vse ob svojem času.  %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Alles zu seiner Zeit."\\ /% 
* Česky: [Všechno chce svůj čas. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Všechno chce svůj čas] 
* Maďarsky: [Mindennek megvan a maga ideje. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Mindennek megvan a maga ideje] 

%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* všetko Lemma: všetko 

* má Lemma: mať 

* čas Lemma: čas 
%%

     
!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že veci alebo udalosti prichádzajú a odchádzajú v živote podľa svojho poriadku a všetko trvá len do času . [Doklad 2 |2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3 |3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!Varianty

   
!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 |4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 |5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
! Variantné komponenty

* Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1 

* Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2 

* Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1|1 ][Doklad 2|2 ][Doklad 6 |6 ][Doklad 7 |7 ][Doklad 8 |8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* a 
%%
    
%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odsek Príslovie ): \\
%%quote
 
 Tento film nás však núti zamyslieť sa ešte hlbšie. Tony Hawkins hovorí, že tento film je o stratách a odlúčení. Brad Pitt hodnotí film nasledovne: „Ľudia prichádzajú a odchádzajú, buď preto, že sa sami rozhodnú, alebo preto, že si ich povolá smrť. Ľudia ako ty jedného dňa odídu. Je to nevyhnutné. Otázkou je, ako sa s tým vyrovnáte.“ Ak niečo tento film zdôrazňuje, tak je to určite myšlienka, ktorú už Šalamún pred stáročiami zapísal v Biblii: __„Všetko má svoj čas__, a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať.“ (Kaz 3:1) Pre každého z nás plynie čas rovnako. Niekto prežije 20 rokov, niekto 80. Ale každého z nás zastihne smrť. Preto je veľmi dôležité, ako využijeme čas, ktorý nám bol daný. Čas sa nedá zastaviť, a preto ho musíme využiť. Naplno. Pri Benjaminovi znie táto výzva ešte naliehavejšie každou minútou, ako sa film blíži k svojmu záveru. Ako ale žiť život naplno? A čo potom? Končí sa život smrťou? Daisy si to asi nemyslí, pretože keď sa jej dcéra v nemocnici pýta, či sa bojí smrti, odpovedá: „Len som zvedavá, čo príde potom.“ %%tip-Zdroj http://evs.sk/krestan-dnes/podivuhodny-pripad-benjamina-buttona-alebo-vsetko-ma-svoj-cas- /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odsek Význam(y) ): \\
%%quote
Nepodliehaj teda zbytočne tlaku prostredia, ktoré ti hovorí, že musíš niekoho „mať". Toto nie sú rýchlostné preteky! __Všetko má svoj čas.__ Ten alebo tá sa objaví v správny čas, tejto veci určite neprospieva nejako umelo to urýchľovať. Mladý človek vyzrieva v spoločenstve. Je veľmi vhodné, aby ste aj vtedy, keď už niekoho „máte", trávili dostatok času s priateľmi, aby sa aj vaše vzájomne priateľstvo mohlo rozvíjať. Ak sa vzťah dvoch mladých ľudí príliš uzavrie do seba, neveští to nič dobré…
 %%tip-Zdroj http://www.ziwhat.sk/main.php?p=clanky&c=20 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odsek Zvláštnosti použitia ): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 |#4 ] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 |#5 ] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 |#6 ] (Odsek Typické použitie v texte ): \\
%%quote
__Všetko má svoj čas__ a svoj postup, je pod moju úroveň naťahovať sa s policajtmi na verejnosti, okrem toho by to ničomu neprospelo, osobne som tlmočil na zastupiteľstve nesúhlas s ich postupom pánovi primátorovi, on mi na to odpovedal, že nech predložím relevantný právny výklad. Ja viem, že tento ich postup nemá oporu v zákone, ale keďže som učiteľ dejepisu a etiky a nie právnik, môj výklad aj keby že je správny, tak nie je relevantný. %%tip-Zdroj http://www.inforoznava.sk/infoservis/ok-roznava-pozyva-na-zastupitelstvo /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 |#7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Každý vek má svoj zmysel. __„Všetko má svoj čas__ a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj. Akýže má osoh, kto je (stále) činný, z toho (všetkého), o čo sa namáhal? %%tip-Zdroj http://www.miriam.sk/miriam15/Miriam15_Tema_KazdyVekMaSvojZmysel.html /% 
/%
\\

[Doklad 8 |#8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
... pred svojim osudom sa neskryjeme, neutečieme...nasmeruje nás tam, kam máme ísť ...__všetko má svoj čas__ a všetko čo sa deje , /v našom živote/ deje sa pre niečo..sú to frázy ale výstižné. Veľakrát sa stáva, že napriek akejkoľvek našej snahe niečo vo svojom živote zmeniť, sa nám nedarí a nevychádza to tak, ako by sme chceli. Je to tým , že to nie je naša určená cesta ktorou máme ísť a príde čas kedy nastanú zmeny a tie posuny prídu. Je dobré žiť pre prítomnosť času... %%tip-Zdroj http://www.diskusneforum.sk/tema/co-nas-caka-tomu-neujdeme /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse |http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [[lemma="všetko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="všetko"] [[|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[] * [[word="má"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="má"] [[|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[] * [[lemma="svoj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="svoj"] __ \\
   
%%

    
!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
 [Liste aller Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_sk]