Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Přísloví#

České přísloví [Doklad 1]

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

 • Německy: Německé přísloví Doslovný překlad: "Doslovný překlad (odlišnost od češtiny)"
 • Slovensky: Slovenské přísloví
 • Slovinsky: Slovinské přísloví
 • Maďarsky: Maďarské přísloví

Komponenty#

 • Komponenta 1 Lemma: Lemma komponenty 1
 • Komponenta 2 Lemma: Lemma komponenty 2
 • Komponenta 3 Lemma: Lemma komponenty 3

Význam(y)#

Popis významu přísloví s klíčovými komponentami v hranatých závorkách pro vytvoření indexu. [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Zvláštnosti v úzu#

Zvláštnosti užití přísloví s klíčovými slovy v hranatých závorkách pro vytvoření indexu. [Doklad 5] [Doklad 6] [Doklad 7]

Varianty#

Formální varianty#

Formální varianta 1 [Doklad 8]

Formální varianta 2 [Doklad 9]

Formální varianta 3 Potenciální komentář
[Doklad 10]

Záměna komponent#

Varianty s jednoduchou záměnou komponentov potenciální komentář
[Doklad 11] [Doklad 12]

Varianty s komplexními zástupnými komponentami

zástupný komponenta Slovní druh Komentář
např.
zástupná komponenta1
zástupná komponenta2
zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
[Doklad 13] [Doklad 14] [Doklad 15] [Doklad 16]

Varianty s komplexními zástupnými komponentami

zástupná komponenta Slovní druh Komentář
napr.
zástupná komponenta1
zástupná komponenta2
zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
[Doklad 17] [Doklad 18] [Doklad 19]

Variantní komponenty#

 • Variantní komponenta 1 Lemma: Lemma k variantní komponentě 1
 • Variantní komponenta 2 Lemma: Lemma k variantní komponentě 2
 • Variantní komponenta 3 Lemma: Lemma k variantní komponentě 3

Typické užití v textu#

Užití s komplexními zástupnými komponentami
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např.
Zástupná komponenta1
Zástupná komponenta2
Zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
potenciální komentář
[Doklad 21]

Typické užití přísloví v textu [Doklad 20]

Tematické okruhy (CZ)
 • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 3] (Odstavec Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 4] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 5] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 6] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 7] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 8] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 9] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 10] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 11] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 12] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 13] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 14] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 15] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 16] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 17] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 18] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 19] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 20] (Odstavec Typické užití v textu ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 21] (Odsek Typické užití v textu ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 22] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 23] (Další doklady):
Text dokladu zvýrazněné príslovie text dokladu uvést pramen

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ lemma="žádný" {0,3 lemma="nebe" {0,2 lemma="spadnout"

Cvičení#

K tomuto přísloví nejsou zatím žádná cvičení.


Seznam všech přísloví