unbekannter Gast


Přísloví#

České přísloví [Doklad 1]

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

 • Německy: Německé přísloví Doslovný překlad: "Doslovný překlad (odlišnost od češtiny)"
 • Slovensky: Slovenské přísloví
 • Slovinsky: Slovinské přísloví
 • Maďarsky: Maďarské přísloví

Komponenty#

 • Komponenta 1 Lemma: Lemma komponenty 1
 • Komponenta 2 Lemma: Lemma komponenty 2
 • Komponenta 3 Lemma: Lemma komponenty 3

Význam(y)#

Popis významu přísloví s klíčovými komponentami v hranatých závorkách pro vytvoření indexu. [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Zvláštnosti v úzu#

Zvláštnosti užití přísloví s klíčovými slovy v hranatých závorkách pro vytvoření indexu. [Doklad 5] [Doklad 6] [Doklad 7]

Varianty#

Formální varianty#

Formální varianta 1 [Doklad 8]

Formální varianta 2 [Doklad 9]

Formální varianta 3 Potenciální komentář
[Doklad 10]

Záměna komponent#

Varianty s jednoduchou záměnou komponentov potenciální komentář
[Doklad 11] [Doklad 12]

Varianty s komplexními zástupnými komponentami

zástupný komponenta Slovní druh Komentář
např.
zástupná komponenta1
zástupná komponenta2
zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
[Doklad 13] [Doklad 14] [Doklad 15] [Doklad 16]

Varianty s komplexními zástupnými komponentami

zástupná komponenta Slovní druh Komentář
napr.
zástupná komponenta1
zástupná komponenta2
zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
[Doklad 17] [Doklad 18] [Doklad 19]

Variantní komponenty#

 • Variantní komponenta 1 Lemma: Lemma k variantní komponentě 1
 • Variantní komponenta 2 Lemma: Lemma k variantní komponentě 2
 • Variantní komponenta 3 Lemma: Lemma k variantní komponentě 3

Typické užití v textu#

Užití s komplexními zástupnými komponentami
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např.
Zástupná komponenta1
Zástupná komponenta2
Zástupná komponenta3
Slovní druh zástupné komponenty Komentář k zástupným komponentám
potenciální komentář
[Doklad 21]

Typické užití přísloví v textu [Doklad 20]

Tematické okruhy (CZ)
 • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 3] (Odstavec Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 4] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 5] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 6] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 7] (Odstavec Zvláštnosti v úzu ):
[...]Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 8] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 9] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 10] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 11] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 12] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 13] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 14] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uvést pramen

[Doklad 15] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 16] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 17] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 18] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 19] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 20] (Odstavec Typické užití v textu ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 21] (Odsek Typické užití v textu ):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 22] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýrazněné přísloví text dokladu uvést pramen

[Doklad 23] (Další doklady):
Text dokladu zvýrazněné príslovie text dokladu uvést pramen

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ lemma="žádný" {0,3 lemma="nebe" {0,2 lemma="spadnout"

Cvičení#

K tomuto přísloví nejsou zatím žádná cvičení.


Seznam všech přísloví