Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

Sústredíme sa najmä na to, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='aby príprava prebehla bez nejakých rušivých elementov' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Gro tímu sa zmenilo' hotspot=false | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='pribudli nové líderky' hotspot=false | }] Škvareková, či Ivana Jalčová, prvoradou úlohou bude zladiť družstvo tak, aby súhra fungovala na ihrisku bez problémov. Samozrejme, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko chce čas' hotspot=true | }], preto kladieme dôraz na to, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='aby sme sa čo najskôr pripravovali v kompletnom zložení' hotspot=false | }]. Vedenie klubu robí všetko preto, aby sa katastrofálna minulá sezóna, v ktorej mala Delta starosti so záchranou, viac neopakovala.
\\
%%sub Vychodoslovenské noviny - Korzár, 2002/2008, 2003-09-26/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%