unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

Sústredíme sa najmä na to, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='aby príprava prebehla bez nejakých rušivých elementov' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Gro tímu sa zmenilo' hotspot=false | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='pribudli nové líderky' hotspot=false | }] Škvareková, či Ivana Jalčová, prvoradou úlohou bude zladiť družstvo tak, aby súhra fungovala na ihrisku bez problémov. Samozrejme, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko chce čas' hotspot=true | }], preto kladieme dôraz na to, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='aby sme sa čo najskôr pripravovali v kompletnom zložení' hotspot=false | }]. Vedenie klubu robí všetko preto, aby sa katastrofálna minulá sezóna, v ktorej mala Delta starosti so záchranou, viac neopakovala.
\\
%%sub Vychodoslovenské noviny - Korzár, 2002/2008, 2003-09-26/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%