[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Zvyk je železná košile.
----
%%coolborder
!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
 
  
  
!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Der Mensch ist ein Gewohnheitstier] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Člověk je návykové zvíře.
* Slovensky: [Zvyk je železná košeľa. |Wissenssammlungen/Sprichwörter/Zvyk je železná košeľa] 
* Slovinsky: Navada je železna srajca. 
* Maďarsky: [ |Wissenssammlungen/Sprichwörter]
%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* zvyk  Lemma: zvyk 

* je Lemma: být 

* železná Lemma: železný 

* košile Lemma: košile 

%%

        
!!Význam(y)
    Přísloví poukazuje na fakt, že člověk se někdy velmi těžko zbavuje starých návyků a obvyklých postupů. [Doklad 1 |1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti užití
   
X [Doklad 2 |2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!Varianty
!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) X [Doklad 3 |3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 |4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
! Variantní komponenty

* X Lemma: X 

%%

   
!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) X [Doklad 5 |5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
[Doklad 1 |#1] (Odstavec Význam(y) ): \\
%%quote
Pálení čarodějnic pořádáme už devátým rokem, ale tolik lidí jsme tu ještě neměli," přiznala Hana Holečková, členka Volného sdružení přátel hudby Diagonála. Ne nadarmo se ovšem také říká, že __zvyk je železná košile__: stovky lidí totiž o den později jako za starých časů zamířily na prvomájové oslavy, které pořádali především sociální demokraté a komunisté. Rázná dechovka se ze všech amplionů v Břeclavi ozvala už v půl osmé ráno. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 2. 5. 2001
/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odstavec Zvláštnosti užití ): \\
%%quote

/%
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote

/%

[Doklad 4 |#4 ] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ): \\
%%quote

/%
-----

[Doklad 5 |#5 ] (Odstavec Typické užití v textu ): %%quote
 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu |http://ucnk.ff.cuni.cz] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   _ [[word="zvyk"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="zvyk"] []{0,3 [[word="košile"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="košile"] __\\
   
%%

    
    
----
 [Seznam všech přísloví|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_cz]