Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré z prísloví sa hodí k nasledujúcej ukážke textu? Doplňte príslovie tak, že ho posuniete myšou.'}]

[{SpDndQuelle idQuelle='quelle1' |inhalte=('protiklady sa priťahujú';'keď rinčia zbrane, múzy mlčia';'všetko má svoje pre a proti';'poslední budú prví') | }]


1. "Ako sa to hovorí, že [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='protiklady sa priťahujú'}]?" pýta sa Sandra Bullocková." Ben a Sarah nemôžu byť rozdielnejší. Ona je impulzívna a každý okamih prežíva absolútne. On je konzervatívny, vzorný a racionálny." 

%%sub http://www.inzine.sk/article.asp?art=1723; Kinoraj /%
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%