Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré z prísloví sa hodí k nasledujúcej ukážke textu? Doplňte príslovie tak, že ho posuniete myšou.'}]

[{SpDndQuelle idQuelle='quelle1' |inhalte=('protiklady sa priťahujú';'keď rinčia zbrane, múzy mlčia';'všetko má svoje pre a proti';'poslední budú prví') | }]


1. "Ako sa to hovorí, že [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='protiklady sa priťahujú'}]?" pýta sa Sandra Bullocková." Ben a Sarah nemôžu byť rozdielnejší. Ona je impulzívna a každý okamih prežíva absolútne. On je konzervatívny, vzorný a racionálny." 

%%sub http://www.inzine.sk/article.asp?art=1723; Kinoraj /%
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%