Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Oko za oko, zob za zob. #


Vaje#

K pregovoru žal ni vaj.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

  • oko lema: oko
  • za lema: za
  • zob lema: zob

Pomen#

S pregovorom izrazimo načelo, zakon, pravilo, po katerem se kdo komu maščuje za storjeno zlo ali krivico, po navadi na enak način. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]
Pregovor se lahko povezuje s pravičnostjo. [Zgled 4] [Zgled 5] [Zgled 6]

Pregovor je sopomenka k pregovoru Kakor ti meni, tako jaz tebi.

Posebnosti rabe#

Pogosta je raba v besedilih o islamskih kulturnih okoljih, v katerih je načelo maščevanja še živo. [Zgled 1] [Zgled 3] [Zgled 6] [Zgled 8]

Različice#

Oko za oko in zob za zob. [Zgled 2]
Zob za zob, oko za oko. [Zgled 4] [Zgled 8]

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Oko za oko, zob za zob, X za X (kot dopolnitev pregovora). [Zgled 4] [Zgled 5] [Zgled 6]

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]

Razmere so za Izrael izredno neprijetne, Izraelci so zaskrbljeni, ker ne vidijo izhoda. Večina jih je za ostrejši vojaški odgovor, kajti Izraelci so v vsej svoji zgodovini najbolj neprijetne razmere vedno razpletli z odločnim vojaškim posegom. Ob vsem tem pa je Izrael družba, ki temelji na načelu maščevanja, po znanem reklu oko za oko, zob za zob. Tudi zato lahko pričakujemo novi razrast nasilja, kajti vse kaže, da se tudi palestinska družba vse bolj drži podobnega načela. FidaPLUS


[Zgled 2]

V prvih letih po II. svetovni vojni so k Wiesenthalu prihajale skupine mladih Judov ali nekdanjih partizanov, da bi od njega dobili imena in naslove ter sami opravili z zločinci. Wiesenthal je porabil ure in ure, da bi jih pregovoril in da bi presegli načelo "oko za oko in zob za zob". Potrebo po maščevanju je bilo treba prenesti na družbo, jo podrediti določenim pravilom in spoštovati razsodbo. FidaPLUS


[Zgled 3]

Iranski časopisi se že nekaj časa ukvarjajo z Vahidom Abdolahijem, obsojencem, ki že tri leta čaka na kazen, pa je noče nihče opraviti. Po islamskem šeriatskem pravu je treba krivca kaznovati po načelu oko za oko, zob za zob, zato so sodniki Vahida Abdolahija obsodili na oslepitev, ker je tudi sam spravil svojo žrtev ob oči. FidaPLUS


[Zgled 4]

Tu so ljudje zelo pošteni, ker veljajo stari zakoni: zob za zob, oko za oko, glava za glavo. Kdor je kaj ukradel, se mu odseka tista roka, s katero je opravil tatvino... FidaPLUS

[Zgled 5]

Čas je, da se lotim dela in tehtnico pravice uravnovesim. Oko za oko, pravi sveto pismo, zob za zob, življenje za življenje! To pravilo je vedno prevladovalo po svetu, jaz pa sem zagrešila že dovolj zaradi tega, ker sem dovolila, da se je pravičnost toliko časa zanemarjala. FidaPLUS

[Zgled 6]
To je sovraštvo, ki prevzame celo manj pobožne. Niti premier Šaron niti vodja Palestincev Arafat v svojih taborih ne veljata za verna, a njun spopad vseeno poteka v referenčnem sistemu arhaične nespravljivosti. Velja vodilo, da izgubi tisti, ki prvi odneha. In tako maščevanju sledi maščevanje - življenje za življenje, oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo, ožganina za ožganino, buška za buško, rana za rano, kakor govori Druga Mojzesova knjiga. FidaPLUS

[Zgled 7]

Ob morebitnih povračilnih napadih bi umrli nedolžni ljudje. In potem se človeštvo ne bo smelo čuditi, če bo čez desetletja prav to povzročilo nove antagonizme in se bo scenarij ponovil. Reševanje problemov po načelu oko za oko, zob za zob ne bo prineslo rešitev, prava odgovora sta sobivanje in medsebojno spoštovanje.FidaPLUS

[Zgled 8]

Bin Laden: "Zob za zob, oko za oko" Osama bin Laden je zagrozil, da bo Al Kaida ubila vsakega zajetega Američana, če bodo ZDA usmrtile načrtovalca napadov 11. septembra. .http://www.rtvslo.si/svet/bin-laden-zob-za-zob-oko-za-oko/226556 (Dostop: 15. 9. 2010)

[Zgled 9]
Predvsem gledajo v tisti svet, kjer med zapovedi spada tudi džihad, sveta vojna za pravo resnico. Koran sicer predpisuje, da je dobro treba vračati z dobrim, vendar tudi zlo z zlim, podobno pa je tudi predkrščansko svetopisemsko načelo, ki pravi: zob za zob, oko za oko, kri za kri. To je najvišje merilo pravičnosti.FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
oko_za_oko


Seznam vseh pregovorov