unbekannter Gast

Shotoku-taishi-do Hall#

Shotoku-taishi-do Hall
Licensed under PD

Shotoku-taishi-do Hall, Narita Narita, Präfektur Chiba, Japan , Japan.