unbekannter Gast

Meditationsvogel#

Bild 'Meditationsvogel_1972-19_'