St. Lambrecht - Alexanderhof#

St. Lambrecht, Wohnhaus (ehem. Alexanderhof), Foto: Grebenzenfan. Aus: Wikicommons
St. Lambrecht, Wohnhaus (ehem. Alexanderhof)
Foto: Grebenzenfan. Aus: Wikicommons, unter CC BY-SA 3.0