unbekannter Gast

Kopfleiste Musik Kolleg

Quartett Nr. 16, op. 133, Coda, Takte 663-682#

Notenbild: Quartett Nr. 16, op. 133, Coda, Takte 663-682
Notenbild: Quartett Nr. 16, op. 133, Coda, Takte 663-682

Quartett Nr. 16, op. 133, Coda, Takte 663-682
© Tonquelle (Schallplatte): Alban Berg Quartett: Streichquartett, op. 133 (Ludwig van Beethoven).

Video#

Quartett Nr. 16, op. 133, Coda, Takte 663-682
© Tonquelle (Schallplatte): Alban Berg Quartett: Streichquartett, op. 133 (Ludwig van Beethoven).