unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]
[{SpAnleitung aufgabe='Pregovori ne rabijo tvoriti slovnično popolnega stavka, saj lahko imajo tudi t. i. eliptično obliko, kar pomeni da se lahko izpustijo določene besede ali besedne zveze. Kateri od spodaj navedenih pregovorov ima eliptično obliko? Obkrožite.'}]\\

[{SpMCQ |inhalt='Pregovor z eliptično obliko je:' idKorrekterInhalt=1 mcqs=('Jabolko ne pade daleč od drevesa.';'Kakršen oče, takšen sin.';'Ponoči so vse krave črne.';'Drevo se po sadu spozna.') | }]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%