unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V naslednjih besedilih se skrivata pregovora. Preberite besedili in označite tisti del besedila, v katerem se skriva pregovor.'}]
\\

Peti korak pa se glasi: »Jaz sem zasadil, Apolo zalil, Bog pa je dal rast« (1 Kor 3,6). Če Gospod ne bo blagoslovil mojega dela, bo to delo zaman, če Gospod ne bo dajal milosti rasti, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='jaz lahko še tako zalivam, gnojim, obrezujem – košara bo prazna' hotspot=false | }]. Gospod, daje rast, Gospod je tisti za katerega sadimo, zalivamo. Najpomembnejše pri tem pa je, da [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='jabolko ne pade daleč od drevesa' hotspot=true | }]. Če je torej drevo družina, če je drevo predstavlja starše, potem sadove predstavljajo otroci in mladina. Če se bomo trudili za zdrave družine, za krščansko ozaveščene starše, bomo imeli v Cerkvi obilen sad otrok in mladine.\\
%%sub (http://romar101.blogspot.com/2009/08/jabolko-ne-pade-dalec-od-drevesa.html) /%
\\
\\
Torej, kot rečeno: [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='po sadovih se spozna drevo' hotspot=true | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Zanesljiva metoda presojanja namenov ljudi' hotspot=false | }], kajti odkar tako delam, se še nisem zmotila. \\
%%sub (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xuB1Dc8JzawJ:mladi.net/forum/viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D1401+drevo+se+po+sadu+spozna&cd=38&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 20. 5. 2010)) /%\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%