Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Keď kliknite na jeden z nasledujúcich významových okruhov, objaví sa prehľad prísloví, ktoré boli v rámci tohto okruhy spracované a ktoré môžete precvičovať.

Zeit (Čas)

Glück (Šťastie)