unbekannter Gast

Keď kliknite na jeden z nasledujúcich významových okruhov, objaví sa prehľad prísloví, ktoré boli v rámci tohto okruhy spracované a ktoré môžete precvičovať.

Zeit (Čas)

Glück (Šťastie)