unbekannter Gast

Pregled#

V podatkovni bazi niso vsi pregovori opremljeni z nalogami. Iz tega razloga je na strani vsakega pregovora v okvirčku (desno zgoraj) označeno, ali obstajajo naloge za dotičen pregovor ali ne. Za lažje iskanje nalog, je tukaj seznam didaktično obdelanih pregovorov in njihovih nalog in pomenskih sklopov. Tako lahko hitro ugotovite, ali je določen pregovor ali njegov pomen, ki Vas zanima, didaktično obdelan.

Pregled pregovorov

pregled pomenskih sklopov

Pregled večjezikovnih nalog in vaj