Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • chlieb Lemma: chlieb
  • ješ Lemma: jesť
  • pieseň Lemma: pieseň
  • spievaj Lemma: spievať

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje radu, že človek by mal byť lojálny resp. solidárny voči tomu a vďačný tomu, kto mu poskytuje prostriedky na zabezpečenie životných potrieb , aj keď môže mať niekedy výhrady voči tejto osobe. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch používa spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj! V súčasnosti sa takmer každodenne stretávame s informáciami, ktoré nám servírujú tzv. nezávislé médiá priamo pod nos. Mnohí naleteli na to, že médiá nám skutočne ponúkajú objektívne informácie. To by museli byť médiá skutočne objektívne a nezávislé. A práve o tom môžeme pochybovať. Médiá na Slovensku určite nie sú objektívne a nezávislé. http://pospolitost.wordpress.com/2010/02/24/su-media-na-slovensku-slovenske/

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Svetový deň slobody tlače je pekný. Takisto by sa zišiel svetový deň slobody pekárov, automechanikov a podobne. Prečo tá irónia? Dnešný novinár je tak slobodný, ako mu to umožní šéf a majiteľ novín /preto tá paralela/, v prvom rade je zamestnanec. Podľa zamerania - orientácie vydavateľstva môže slobodu usmerniť požadovaným smerom. Ale nikde inde. Treba si uvedomiť, že dnes najväčšiu cenzúru predstavujú práve vydavaťeľstvá a drísty o neslobode slúžia len k ich upevneniu monopolu na rozum.Teda, čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj ... http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/eduard-chmelar.php?itemid=284


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
I dnešná doba je veľmi poznačená takýmto správaním a javí sa nám to, ako keby sme boli voči tomu bezmocní, ako keby sme sa nevedeli voči tomu brániť. Len málo ľudí dnes dokáže nahlas povedať svoj názor, zvlášť ak je v rozpore so svojím chlebodarcom. Skôr sme svedkami toho, ako na pracovisku, štátnych, ale rovnako aj na cirkevných úradoch sú ľudia lojálni voči svojej vrchnosti aj keď sa im určité postupy priečia. Z obavy o stratu zamestnania mnohí poslušne sklopia uši a nechajú veci na „pokoji“. Paradoxom takýchto situácií je, že sa objavujú v demokratickom zriadení. Ľudia stále pred svojím chlebodarcom majú rešpekt, ak nie priamo strach, a tak sa do značnej miery uplatňuje vo svete príslovie. „Čí chlieb ješ, toho pesničku spievaš!“ www.ecavkk.sk/kazne07/1nedela_po_rojici.doc

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Či chceme alebo nechceme, vládnu nám masové médiá, a to tie verejnoprávne ale najmä verejnoneprávne a monopoly, teda zväčša nadnárodné, v každom prípade však inonárodné korporácie. Najhoršie je, ak obaja títo giganti vládnu takpovediac „ruka v rukáve“. Ak skúsený, teda 18 alebo 19-ročný analytik, prípadne známa červená Líška preoblečená do modrého smokingu, nás na stránkach novín dookola presviedčajú, ako je výhodné, keď nám – a teda aj im – oné korporácie upravia, teda zvýšia ceny plynu, elektriny, vody, stočného, a tak ďalej. Lebo ak to neurobia dnes, urobia to zajtra, ak im v tom vláda zabráni (fuj, také nedemokratické!), ocitneme sa v minulosti. A to by bola najhoršia katastrofa. Tí prví nevedia prečo, ale píšu, pretože iné robiť nevedia a tí druhí vedia prečo, ale píšu, pretože iné robiť tiež – nevedia. A okrem toho už sa im nechce aj tretí raz meniť farbu atramentu a smokingov. V oboch prípadoch však platí: čí chlieb ješ, toho piesne spievaj. www.tkac.sk/texty/glosy/glosa_2008_10.doc


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Markizáci, už by ste sa mohli chovať aj férovejšie. Každý druhý príspevok, ktorý nie je modrý, mažete, to sa vobec nehanbíte? Takáto cenzúra nepatrí do demokracie, ráčte si to uvedomiť, alebo je to tak, že čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Tak láskavo nechajte napísať svoj názor všetkým! http://volby2010.tvnoviny.sk/clanok-531216-takto-by-mala-vyzerat-nova-vlada

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Nevenujem veľkú pozornosť politickej scéne. Ale nedá mi (keď na to mám príležitosť) nemrknúť televízne noviny, aká ďalšia krivda sa deje na našich “ľudomilných” menšinách. Naposledy ma pobavila snaha, s prepáčením, slovenských Maďarov o vlastnú autonómnu oblasť s hlavným mestom Košice. Komu treba pripomínať, že tí chudáčikovia utláčaní majú vlastné hranice kúsok na juh minimálne od 1918? Paradoxne sa im tu žije dobre, čo mi nejde do hlavy vzhľadom na zvyšujúci sa počet našincov odchádzajúcich do zahraničia za prácou. Tu sa mi tlačí na jazyk príslovie: “Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj.” No čert si čerta k sebe nájde a keď sú už dvaja, či dokonca 9,5% obyvateľstva, spoločne dúchajú do jednej trúby a hrajú vlastné songy. Ako vidieť, uhorské ego pretrváva. Už len ostáva aby o autonómnu oblasť prejavili záujem ďalší, už o niečo menej civilizovaní spoluobčania a hneď bude Slovensko o niečo menšie a útulnejšie. http://hlavuhore.wordpress.com/2008/01/27/nacionalista-ja-aneb-kdepak-ty-ptacku-hnizdo-mas/

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="čí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čí" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="chlieb"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chlieb" []* [word="ješ"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ješ"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter