unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvorte z nasledujúceho slovného materiálu 5 prísloví tak, že slová alebo slovné spojenie posuniete myšou.'}]\\
\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Ranná hodina,';'zlatá';'hodina.')
| 
inhalt=('Všetko má';'(raz)';'svoj koniec.')
|
inhalt=('Koniec';'dobrý,';'všetko dobré.')
|
inhalt=('Čas';'je';'najlepší';'lekár.')
|
inhalt=('Všetko';'chce';'svoj čas.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%